onsdag, december 17

Riksdagen- en plats för viktiga beslut eller pajaskonster

Enligt mitt tycke så är riksdagsledamot något av de finaste man kan vara. Man får möjlighet att representera Sverige befolkning och se till allas bästa. En bra regel är väl inställningen att man skall försöka göra livet lite enklare för alla.

Visst finns det många svåra beslut och ibland en hel del frustration över att andra inte tycker som en själv. Och jag är ibland kritisk till politiker som inte visar engagemang utan pratar som en maskin istället för med känsla och inlevelse.

Men det som vi de senaste månaderna har sett bland riksdagens ledamöter tar väl ändå priset.
Först så begär man omröstning om en av vice talmansposterna utan att ha någon motkandidat, det vill säga bara slösa tid.

Sen har vi en regering som hela hösten säger att de skall få igenom sin budget, och när de inte lyckas med det skyller på alla andra och säger de skall utlysa extraval. 

Sen har vi protester i kammaren mot en av vice talmän i form av olika hälsningsfraser.Allt detta blandat med otaliga tidningsartiklar kring hur den ena och den andre beter sig utan tanke på hur detta uppfattas.

Att detta ökar politikerförakt står för mig helt klart, samtidigt som jag anser att riksdagens ledamöter ( tar inte ut någon utan den som känner sig träffad får göra det) degraderar sitt egna uppdrag när man inte agerar på ett korrekt och ansvarsfullt sätt gentemot sitt uppdrag.
Uppdraget är för oss alla andra se till så Sverige blir ett bättre land att leva i och representera oss med värdighet.

Alla kan vi ha olika åsikter och man får givetvis rösta utifrån sina övertygelser i riksdagen. Men för mig betyder demokrati att en majoritet beslutar och lyckas man inte skapa en majoritet så får man tåla att förlora en del omröstningar. Så enkelt fungerar det och det bör respekteras.tisdag, december 16

avskaffa straffskatten för pensionärer

Jag som Kristdemokrat anser att vi som parti har den bästa politiken för våra äldre. Den tar sikte på att du skall ha en bra ålderdom och kunna behandlas med respekt.

Däremot så anser jag att vi måste ta pensionärernas situation på allvar när det gäller skatten och dess utformning. En skatt skall kunna förklaras och vara väl motiverad.
Därför är det för mig självklart att vi måste i Extra valet ha med att vi inom mandatperioden skall avskaffa den skillnaden på skatt som är mellan pensionärer och löntagare.
Alla skall vi vara med och bidra till välfärden och det bör då vara lika mellan löntagare och pensionärer. Jag hoppas mitt parti och andra allianspartier kan ta detta med nu när vi går till extraval.


måndag, december 8

Sverige står inför extraval- Vems fel är det?

I dessa dagar är media fyllda med material kring extravalet som kanske kommer att beslutas. Främst är man inne på att skildra vems fel det är.Alla skyller på varandra och egentligen kan vi som är utanför riksdagens dörrar inte ha en aning om sanningshalten i alla påståenden.

Jag måste säga att jag är inte det minsta intresserad att föra den sortens debatt, om vems fel det är. Varje parti får ta ansvar för sina egna ställningstaganden och sedan får väljarna avgöra vad de anser.
Mitt parti Kristdemokraterna röstade för den budget som Alliansen lade och det är väl helt naturligt. Hur sedan andra partier röstade är upp till varje parti att förklara. Jag blir mer förvånad om ett parti inte tar till de medel som finns för att få igenom sin egen politik.

Jag är inte det minsta ledsen för alliansens budget är den som gäller för Sverige nu och att den sittande regeringen får rätta sig efter den. Det är möjligen sittande regeringen som har problem att administrera en budget som de själva inte ville ha. Regeringen valde då ett av flera olika alternativ, och vi som parti har bara att hantera den situationen.

Anser nog att alla partier behöver prata mer om sin egen politik och mindre om andras politik. Det ger nog väljarna mer info inför extravalet.

torsdag, december 4

Extraval - vad spännande

Igår så meddelade Statsministern att det blir extraval den 22 mars.
Jag tycker det skall bli spännande nu när vänsterkoalitionen har fått visa sina kort.

Alternativet till en Alliansregering är uppenbarligen en regering som stöds av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och vänstepartiet.
Vänsterpartiets rop om stopp i välfärden samt att strypa valfriheten för människor är nu inte en illusion eller något vi kan avfärda. Det kan bli en verklighet efter den 22 mars.

Detta gör att jag känner än mer vilja att arbeta i valet. slåss för valfrihet för familjer och äldre. Att se till så hjulen i Svensk ekonomi fortsätter att kunna rulla. Hjulen är alltid företagen och ingen annan kan skapa möjligheten till välfärd.

Nu måste vi även se till så att välfärden kommer våra äldre till del. Se till så att man har större frihet att välja äldreboende och att man ser till så pensionärskatten inte beskattas på annat sätt än andra.
Det är viktigt att det blir ett rättvist system i Sverige, där löntagare och pensionärer besattas lika. Denna förändringen kan inte ligga långt bort i horisonten utan orättvisor skall åtgärdas så snart som möjligt.

De sociala företag som växer upp allt mer behöver det offentligas uppmärksamhet och stöd. Vi alla är olika och passar in på olika sätt. Sociala företag är ett sätt att göra det smidigt och på riktigt.


Vi måste ta tag i kommunikationer för oss medborgare. Att det kostar just nu att bygga en station får inte hindra framtida utvecklingen. fler stopp med pendel och skapa framtidstro och möjlighet för spårbunden trafik är viktigt.


Låt oss känna tillförsikt inför denna valrörelsen.

måndag, december 1

Varför skall vi göra det svårt att vara givmild ?Att vara givmild är en egenskap som jag värderar högt och som jag anser skall vara enkelt för människor. Vi bor i en av de Län i Sverige där man kanske har bättre förutsättningar att vara givmild, vilket gör mig än mer oroad när man vill göra det svårare.
Förra året fick ideella organisationer ett välkommet tillskott på omkring 1,3 miljarder kronor tack vare gåvoskatteavdraget. Genom bland annat, medicinsk forskning, tak över huvudet för hemlösa och hjälp vid psykisk ohälsa får många människor ett bättre liv.
Både antalet givare och mottagarorganisationer har stadigt ökat och vi kan därför förvänta oss en ytterligare ökning när 2014 års siffror presenteras.

Tyvärr vill Socialdemokraterna och Miljöpartiet ta bort avdragsmöjligheten 2016. Det är beklagligt men kanske inte förvånande. I vänsterns Sverige är det den offentliga sektorn som är samhället. Människor gör rätt för sig via skattsedeln och sedan ska staten diktera och administrera vårt gemensamma bästa. Vi kristdemokrater menar tvärtom att vi borde uppmuntra människors insatser och det civila samhället. Regeringen har nu ett år på sig att ändra ståndpunkt i denna fråga. Kristdemokraterna hoppas att de tar den chansen.

Larry Söder
Kristdemokraterna i Halland

fredag, november 28

Kan man försvara Halland mot främmande makt?Historiskt så är våra trakter fyllda av faktum att man har varit en gränstrakt. Men det är nu längesedan vi har behövt vara oroliga för krig eller att en främmande makt är ett hot mot oss. 
De senaste veckorna har visat att Sverige är intressant och att vi som land behöver se till så vi kan försvara os.
Jag kan inte annat än att konstatera att vi har levt i en drömsituation allt för länge och behöver bygga upp vårt försvar igen. Jag tror även att Vi i framtiden behöver nära vänner och allierade för att kunna försvara oss.
Höj anslaget till vårt försvar och Utred om det är ett alternativ för Sverige att bli fullvärdig medlem i NATO. 
Är jag nervös för min säkerhet som Halläning, ja helt klart.

Larry Söder
Kristdemokraterna

måndag, november 10

Har Kristdemokraterna haft sin bästa tid ?

Med toppnoteringen från Valet 1998 på 11,8 %, så har jag fått frågan många gånger om det var toppnoteringen för Kristdemokraterna.
Mitt envisa svar är nej. Jag tror Kristdemokraterna kan bli ett lika stort eller större parti än 1998, men det är en lång väg att gå.
Vi som parti måste våga sticka ut hakan och visa vår ideologi på ett mer radikalt sätt, utan att ta hänsyn till övriga partiers tyckande och tänkande. Jag tror allianssamarbetet i stort har varit bra, men det har gjort oss för utslätade. Vi måste våga ta ut svängarna och visa våra förslag utifrån vår ideolgi enbart.

Vi som företrädare måste våga säga ifrån och ta strid oftare i de frågor vi anser vara viktiga. Inte alltid försöka kompromissa och försöka vara den som alltid lappar och lagar.

Vi måste även visa den glöden vi känner för frågorna. Jag tror människor är oerhört trötta på oss poltiker som väger allt på guldvåg och inte vågar sticka ut. Visa intresse och glöd för frågorna vi pratar om så skapar vi intresse.

Vi har nu efter flera val gjort valanalyser och försökt rätta till de fel vi gjort. Jag tror mer på att vi ser vad som vad bra och bygga utifrån det. Se till att vi skapar positivitet och samhörighet. Det skall kännas bra och kul när man är delaktig i förändring av Sverige.

Den som visar att de glöder för sina frågor och samtidigt har kul, lär skapa intresse från många väljare.

Jag tror på Kristdemokraternas framtid, men då behöver passion, radikalitet och stolthet släppas fram.