tisdag, augusti 19

Gör Barnkonventionen till Svensk lag


Barnkonventionen är, liksom alla konventioner om mänskliga rättigheter, en mycket viktig konvention för att värna dem som har en svag röst i samhället.
Vi ser exempel över hela världen men även i vårt egna land hur barns rättigheter kränks. Barns röst blir svag i samhället och tas i många fall inte på allvar.  
Vi kristdemokrater är övertygade att barn av idag skall få säga sin mening och vägas in innan beslut som rör deras omgivning.
Vi kan som kommuner eller region ta in synpunkterna från barnen i olika sammanhang, men tar vi inte notis av vad de säger så blir det ganska ihåligt.
Vi lär våra barn kritiskt tänkande och att stå för sin åsikt och att de har rätt att säga sin åsikt, låt oss då även ta tillfället att lyssna på dem.
Vi kristdemokrater ser fram mot en fördjupad diskussion om hur barns rättigheter kan stärkas ytterligare och är övertygade om att det är nödvändigt att göra barnkonventionen till svensk lag.
måndag, augusti 18

Århundradets Sjukvårdsreform


Jag är den förste att erkänna att vi idag har en väldigt bra sjukvård i Sverige och Halland. Vi har lyckats minska köerna, det arbetar fler inom vården än tidigare och generellt sett är medborgaren väldigt nöjd med sjukvården.
Men politikens roll är att göra reformer som hjälper oss i framtiden. Att vi skall vara rustade för vad som väntar oss. Sjukvården blir allt mer specialiserad och tekniskt krävande. Det kommer ställas oerhörda krav på de enskilda landstingen och regioner för att kunna klara den framtida utvecklingen. Sjukvården är inte jämlik över landet och framtidens utmaningar gör att det kommer bli än svårare med dagens organsiation. Landstingen är skapade för en tid som är ohjälpligt förbi. Framtidens sjukvård måste vi sköta gemensamt som ett land. Inte som tjugoen små regioner och landsting.

Vi kristdemokrater tror att det är dags att ändra organisationen som infördes 1863 och låta staten ta över ansvaret för sjukhusvården.

lördag, augusti 16

Kampanjandet i full gång

Kampanjandet är i full gång.
Budskapet om att inte tvångskvotera föräldrar försäkringen, förstatliga sjukvården och Överväg NATO medlemskap är några av exemplen. 
Men att få bostäder åt alla är nog den största utmaningen och där gör Attefallshuset en god insats. Vi behöver fler åtgärder såsom att byggprojekten går fortare från Tanke till spade i jorden. söndag, augusti 10

Göran Hägglunds tal i Ullared

Göran Hägglund höll sitt sommartal i Ullared. Det glädjer oss oerhört givetvis. Denna plats som besöks av så många under ett år skall givetvis ha besök av Sverige bästa partiledare.
Han var tydlig med i talet att all form av kvotering av föräldraförsäkring är förkastligt, låt familjerna själva få välja.
Han var tydlig med att sjukvården behöver i framtiden förstatligas för att klara sina uppgifter, likt så man har det i Norge.
Han var tydlig med att RUT och ROT måste vara kvar, om vi fortfarande vill skapa fler jobb.
fredag, augusti 8

Södra Skogsägarna

Fick det stora nöjet att bli informerad av södra skogsägarna. De informerade om hur skogsnäringens vardag ser ut för de mindre skogsägarna. Hur utvecklingen är för Sverige som land och skogsägarnas insatser för en bättre miljö. Skogsbruk och Jordbruk är viktiga delar för ett Sverige i framtiden. vi som land måste värna om det.onsdag, augusti 6

Missa inte !

Göran Hägglunds sommartal i Ullared

den 10 augusti kl. 14:00
Gekås i Ullared

måndag, juli 7

Marknad i Kungsbacka

Marknadsdag i Torsdags i Kungsbacka. Det var blåsigt men annars gick det rätt bra tycker jag.


Marknad i Varberg

Hade nöjet att gästa på Marknaden i Varberg i Lördags. Mycket folk, bra väder och glada människor. Kan det bli bättre.
Budskapet i talet var bland annat  Ingen kvotering i föräldraförsäkring, Ingen kvotering i bolagsstyrelser , Utred NATO medlemsskap, Idrott varje dag i skolan, Attefallshuset är här.