söndag, maj 24

Kommunikationer i Halland är undermåliga.


Vägarna i Halland är inte alltid i det skick vi önskar. De är trånga och standarden är inte så som vi skulle önska. Det man kanske tänker på mest är att oftast är de inte anpassade till dagens trafikrörelser. I tillväxtregioner som Halland bör satsningarna på kommunikationer från staten vara i paritet med tillväxten. Allt för att människor skall kunna ta sig fram men även för att företag skall kunna fortsätta växa. 
Det finns många exempel men Onsalavägen är en som verkligen hämmar utvecklingen i en del av en kommun. eller  väg 153 som är exemplet i artikeln nedan. Bedrövlig standard för den trafiken som finns. Och allt som oftast glömmer man att det inte bara är bilar som skall färdas, även cyklar, mopeder eller gående. Det blir farligt för alla som nyttjar denna vägen.


Artikel i tidningen Land

"lagliga" Bengaler på fotbollsmatcher, är det möjligt?


Den eviga frågan kring Bengaler på fotbollsläktarna kanske har en öppning som jag tror på.
SEF:s generalsekreterare Mats Engqvist har funderingar kring laglig pyroteknik på matcherna.
Så här står det i en artikel:  "Vi har öppnat för möjligheten till laglig pyroteknik. Förbundet har sagt att om polisen, klubben och supportrarna är överens så kan man få okej för att köra laglig pyroteknik. Det är åtminstone en chans att ta."

Jag tror på dialog mellan polis,supportrar,klubbarna och samhället i form av kommun. De tillsammans borde kunna finna en gyllene medelväg när det gäller det här med Bengaler på våra läktare. Jag är helt på det klara att säkerheten är oerhört viktig och den måste kunna garanteras. Det är även så att vanliga familjer ska kunna gå på matcher utan att man skall behöva vara orolig. Men på den andra sidan så är det en hel del supportrar som sköter sig och som om möjligt skulle kunna hantera detta med Bengaler på ett alldeles utmärkt sätt.
Kanske skall det bara vara tillåtet på supporterläktaren, där man redan innan vet om att om man köper biljett där, så kan det innebära att bengaler tänds i området. Samtidigt som polis och övriga vet om vart de finns för att öka säkerheten. Det skulle även innebära att vi övriga skulle kunna gå på matcherna utan vara oroliga för de skador som pyrotekniken kan orsaka.
Jag blev väldigt glad åt denna artikel nedan, som inger lite hopp om att denna eviga frågan kanske får en lösning.

länk till Svenskafans artikel

Höjd bensinskatt ett slag mot landsbygden.


Lägg inte nya skattepålagor på de som behöver ta bilen, utan låt de regionala förutsättningarna som finns vara utgångspunkten för ett livskraftigt Sverige. Socialdemokraterna lovade innan valet  att inte höja bensinskatten, men det var ju innan valet. Vi behöver snarare stödja landsbygden och skapa möjligheter för människor att leva på landet. Ibland kan man få intrycket att alla medborgare i Sverige har ett val att välja allmänna kommunikations medel istället för bilen. Så är inte fallet i många småorter i Halland. Det går inte en buss i kvarten utan snarare några gånger per dag. Att då tala om att bensinskatten skall höjas med 55 öre blir ett slag direkt mot dessa småorter. Det blir dyrare att få ihop livspusslet för en barnfamilj på landsbygden. Vi måste börja se landsbygden som en resurs och ge förutsättningar att bo och leva i hela vårt avlånga land.


Larry Söder , riksdagsledamot Kristdemokraterna
Lars Gustafsson, Distriktsordförande Kristdemokraterna

fredag, maj 15

Låt unga klottra på klätterväggar

Låt unga klottra på klätterväggar! Det vill nyblivne riksdagsledamoten och kristdemokraten Larry Söder från Kungsbacka.

– Jag tror att ungdomar har ganska stor kreativitet inom sig. Ibland tar det sig i uttryck att man gör det på fel ställen. Klotterväggar kan vara ett bra sätt att få ut kreativiteten på, säger Söder till P4 Halland.
 – Vi har för få platser för det i samhället.
Bakgrunden är det färska åtalet mot en 19-årig kille som misstänks ha klottrat på en idrottshall, på bussar, toaletter och gångtunnlar mellan Varberg och Floda.
När det blir dags för rättegång kommer åklagaren att kräva närmare 60.000 kronor i skadestånd bara för att täcka kostnaden för att städa bort klottret.
För Larry Söder är det inte bara klätterväggarna som är intressanta. Han tycker att kommunerna borde titta närmare på sina utsmyckningar för att undersöka om de också skulle kunna fungera i sammanhanget. 

Länk till Radio Halland

onsdag, maj 13

Invald och resa

Då är man invald i utskott i riksdagen. Det blev som ersättare i 5 stycken.
Ersättare i Utbildningsutskottet, Socialutskottet, Socialförsäkringsutskottet, Miljö och jordbruksutskottet samt Kulturutskottet.

Bland dessa så finns det områden jag har jobbat med förut och lite nya områden. Blir en bra mix och kan hjälpa till där det behövs. 
Det som känns ännu mer angeläget är utveckla vår politik och visa den skillnad som finns mellan oss och övriga partier. Våra förslag skall givetvis bygga på Kristdemokratin och mer våra egna förslag och inte Alliansförslag. Visa vår särart och driv det hårdare nu när vi har möjligheten i opposition.
Detta bör vara högt prioriterat eftersom den regering vi har idag verkar ha en del problem att kunna regera. Det är bara regeringen som kan styra upp arbetet för att visa styrka och mod att regera. Om det lyckas får tiden utvisa.

Som vi alla har märkt de senaste halvåret kan det vara svårt för en del oppositionspartier att ta på sig regeringskappan när de "vunnit" valet, så vi Kristdemokrater skall ha en realistisk, tydlig politik som vi även står för i det fall vi kommer i regeringsställning igen.

Vi som Riksdagsgrupp var på besök i Bryssel. Vi hälsade på kontoret d med EU parlamentarikern Lars Adaktusson i spetsen, som verkar ha kommit igång och gör ett strålande jobb. Vi tog även chansen att informera oss om situationen för minoritetsgrupper i europa och de flyktingvåger som vi nu ser. Detta fick vi både från Europarlamentets sätt att se på det och vårt eget parti EPP.

Mitt konstaterande efter resan är att vi givetvis har ett problem med flyktingströmmar till Europa samt en del minoritetsgrupper inom Europa som inte behandlas så som de bör göra. Flera länder i Europa bör göra mer för att hjälpa till. Ett fåtal länder kan inte stå för hjälpen och en del länder  till och med trappar ned. Vi måste dela på den bördan som problematiken innebär. Med det sagt så har vi även ett jobb att göra i Sverige. 

Fler bostäder, Lättare väg till arbete istället för att sitta och vänta, en större konkurrens för att inte företag skall kunna ta ut orimliga priser på lägenheter eller boenden.De som kommer hit måste få en möjlighet att bidra, samtidigt som våra bostäder även måste kunna motsvara det behov som finns från medborgare i allmänhet och ungdomar i synnerhet. Det kan inte vara rimligt att man måste stå i kö i x antal år för att kunna få en bostad. Enklare regler som gör kortare handläggningstider. Det är oftast inte problem att hitta företag som vill investera i storstadsområden, men planering och bygglovstider tar alldeles för lång tid. Mer inriktning på att tiden från tanke tills man sätter spaden i jorden skall minska radikalt. Kommunal planeringstid samt överklagandetider är det som gör att tiderna förlängs avsevärt. Låt oss fokusera på om dessa går att förkorta.
måndag, maj 4

Första veckan - 899 kvar


Visst var det spännande att få åka upp och vara en av 349 riksdagsledamöter. Men precis som för alla andra som är nya på arbetet, gick tankeverksamheten mest åt för att kunna hitta, få alla tekniska prylar, hitta till lägenhet m.m den första veckan.

Till råga på allt så var tåget försenat första dagen, men det är väl bara att vänja sig. Men man blir nu beroende av att SJ gör sitt jobb och kommer i tid. Jag är en positiv människa och hoppas på det framöver.

Jag fick även vara med på första gruppmötet i riksdagsgruppen. Kan bara konstatera att jag nu "bara" har 899 kvar till att komma upp i Göran Hägglunds 900.Arbete, Sjukvård, Integrationen – våra tre stora utmaningar

Arbete, Sjukvård, Integrationen – våra tre stora utmaningar


Vi Kristdemokrater strävar mot ett samhälle där vi ökar friheten för medborgarna och att staten lägger sin kraft på de frågor som är viktiga för hela nationen och inte styra de små gemenskapernas vardag. Vi ser att Sverige står inför stora utmaningar och väljer att inrikta oss på tre stycken för tillfället.

1. Hur vi ska lyckas bättre med integrationen.
2. Den ojämlika sjukvården.
3. Samt att det är alldeles för många som står utanför arbetsmarknaden.

Vi ser att människor flyr för sina liv runt om i världen. Det är en självklarhet att Sverige skall vara med och hjälpa till, men inte som en av de få länder i Europa. Vi måste sätta högre press på andra Europeiska länder att göra en insats. Därför är det viktigt att försöka hitta villkor som är likartade som andra europeiska länder. Ett viktigt steg är då att gå från permanenta till temporära uppehållstillstånd. Efter tre år finns det möjlighet att göra en ny bedömning. Men det räcker inte. Vi måste se till så det byggs fler bostäder så det räcker till alla som finns inom landet och en flexiblare arbetsmarknad som gör det möjligt för fler att bryta utanförskapet.

Sjukvården är inte på något sätt jämlik. Det skall inte spela någon roll vart du bor i landet utan du skall ha samma rätt och möjlighet till sjukvård. Därför måste vi göra det som står i vår makt att öka jämlikheten inom sjukhusvården i Sverige. Att göra den Statlig är ett sätt som vi Kristdemokrater tror är den rätta vägen att gå.

Att ha ett jobb att gå till är viktigt både ur försörjningssynpunkt men även för den egna självkänslan. Vi måste hitta nya vägar som ökar möjligheterna för allt fler ha ett jobb att gå till.
Nystartsavdraget som Kristdemokraterna föreslår är till för den som har varit långtidsarbetslös.

Detta är till för att göra det mer lönsamt för den enskilde att gå från bidrag till arbete. 
Om du får en lön på 20 000 kronor kan det ge upp till 1500 kronor extra kvar efter skatt. Detta tillsammans med åtgärder för att underlätta för företagare, så tror vi Kristdemokrater det kan hjälpa. Det finns ingen enkel medicin som löser allt, utan många olika åtgärder som hjälper varandra skapar förutsättningarna. 

fredag, april 24

Nu börjar det---- De nya Kristdemokraterna

Efter valvet 2014 så har nog alla insett att en förnyelse för partiet är nödvändigt. Vi kan inte gå kräftgång och ligga precis på gränsen till riksdagen i otaliga mätningar, för att i slutet klättra över.
Vi måste finna en stabilare grund med sympatisörer som gör att vi i lugn och ro kan bedriva våra frågor utan oron att hela tiden åka ur.
Jag tror detta är möjligt. Kristdemokratin är för många helt okänd och en potential som går att bygga ett 10 procents parti på. 

En nystart är på gång.

Nya stadgar ritas upp, omarbetning av partiprogram är på gång. Detta samtidigt som nu en helt ny partistyrelse skall väljas imorgon. En nystart är behövligt och jag hoppas verkligen vi tar vara på den.

I stort sett är jag väldigt nöjd med den nya partistyrelsen. Man kan göra en eller två förändringar så att den blir ännu bättre. Vår nye partiledare Ebba har mitt fulla stöd att leda denna processen av förnyelse. Hon har visat under sista månaderna att hon har ett brett stöd och de som anser något annat hoppas jag nu ställer upp bakom partiledaren. Vi behöver enighet och alla människor med i förnyelseprocessen. Det nya presidiet är helt nytt som kan göra de nödvändiga förändringarna och har mitt fulla förtroende.
Det har varit mycket diskussion kring Lars Adaktusson och om han skall finnas med i den nya partistyrelsen. Jag tror att en sådan person som lyckades i EU - Valet bör få plats i partistyrelsen. Om han ställer upp får vi se imorgon.

Ta nu chansen den nya partistyrelsen, våga tänka nytt och annorlunda. Vi måste bli ett parti som pratar om de frågor som väljarna är intresserad av. Vår ideologiska bas bör bli ännu mer tydlig och det är den som gör oss unik i Svensk Politik. vi måste våga vara unika och stå för de förslag vi värderar högt även om allianspartierna tycker annorlunda.

Imorgon tar vi det första avstampet för de nya Kristdemokraterna

måndag, april 13

Medborgares initiativ- Bara när vi tycker det är bra ?


Under många år har jag förvånats över hur människans engagemang kan göra väldigt stor skillnad.
Som ordförande i Förskola och Grundskola var jag med att införa kommunala självstyrande skolor. Dessa skolor hade stor frihet att utveckla sina skolor utifrån sina lokala förutsättningar. Det var givetvis samma styrdokument som alla andra men ändå lite mer ansvar.

Detta var på tre skolor, Frillesåskolan, Åsa gårdsskola och Malevikskolan, vilket enligt mitt tycke var en stor framgång. De höll sin budget, de klarade av de uppgifter som de var ålagda samt kunde förbättra sina resultat. Från mig som politiker så märkte jag en klar skillnad på ansvarstagande och för att lösa uppgiften.

En del kan fråga då om de övriga kommunala sklorna inte fungerade ? . Självklart gjorde de det. Många av dem klarade sig ännu bättre än dessa, men poängen var att alla skolor går inte att stöpa i samma form. Vi gör allt alldeles för mycket utifrån vad vi tycker är enklast och inte alltid vad som ger bäst resultat.

Nu vill en av dessa skolorna skapa sig en helt fri skola och starta en friskolan i Malevik. 
De vill ta över kommunens lokaler och bedriva skolan vidare.

Min fråga är om personal, föräldrar och ledning överens om att man tycker detta är en bra ide och bästa vägen att gå? Svarar man ja på den frågan så bör kommunen hyra ut lokalerna till marknadsmässigt pris under en tid så de får pröva sina vingar.

Låt elever, föräldrar, personal och ledning som vill skapa sin verksamhet känna det stöd de förtjänar. vi politiker skapar aldrig en bra skolverksamhet, det är alltid personal,ledning, elever tillsammans med föräldrar som kommer det allra viktigaste. Engagemang är nåt bra och inte ett problem.

Fritids lokaler bör vara drogfri även i framtiden

Kristdemokraterna i Kungsbacka tycker att den inställning till alkohol i Fritids lokaler som har varit gällande fram till nu har varit bra. Fritid har haft som policy att hålla sina lokaler drogfria, för att vara en god förebild.

Nu har det tydligen hänt något som gör att detta inte längre gäller. I tidningen härom dagen kunde man till vår stora förvåning läsa att nuvarande ordförande använder ord som taliban när han talar om reglerna. Känns väldigt konstigt tycker vi.

För oss Kristdemokrater är det självklart att Fritids lokaler ska vara fria från alla droger. 
Barn gör som vuxna gör, inte som de säger. Om vi visar att det inte går att titta på till exempel fotboll utan alkohol, vad ger vi då för budskap till våra barn och ungdomar?

Det finns så många andra ställen där alkohol kan drickas, så låt Fritids lokaler och anläggningar få vara en fristad. Kommunens nämnd för folkhälsa ska inte vara de som driver en sådan förändring, som inte medför något positivt, utan bara blir en försämring.
Det är också med stor förvåning vi läser att man redan nu frångått policyn genom att servera alkohol i ishallen. För oss finns det inget som säger att hästar skulle kunna åsidosätta en bra policy.


Niklas Mattsson och Larry Söder

Kristdemokraterna i Kungsbacka

onsdag, mars 18

kristdemokraterna i Halland Vårstämma

Sen 14 Mars hade Kristdemokraterna i Halland vårstämma. En vårstämma som kändes mer positiv än på många år.
Kristdemokraterna arbetar fram nya stadgar.
Kristdemokraterna reviderar Principprogrammet.
En ny Partiledare i form av Ebba Busch Thor kommer att väljas i April månad.
Kristdemokraterna i Halland är på väg att hitta nya former för samverkan och utåtriktat arbete.

Detta sammantaget gör att vi som distrikt känner framtidstro och att vi som parti har och bör ta chansen att bli vassare, tydligare och modigare.För min del är det en extra krydda att man tar plats i Sveriges Riksdag under våren och kan se förändringen på nära håll och förhoppningsvis bidra.

Vi kristdemokrater i Halland vill sända med mig och övriga som jobbar mot partiet i Stockholm, att pensionärsskatten fortfarande är en viktig fråga. Så här skriver vi i ett pressmeddelande.

"Kristdemokraterna har under de åtta åren i regeringsställning i Alliansen drivit fram fem skattesänkningar för pensionärer på sammanlagt 16,5 miljarder kronor. En historisk bedrift för landets pensionärer!
Kristdemokraterna måste fortsätta att arbeta för lägre skatt för pensionärer med särskilt fokus på dem med låga pensioner. Målet är att skillnaden i beskattningen mellan förvärvsarbetande och pensionärer fasas ut.”


Nu när Ebba väljs så är det allas vårt ansvar att lyfta Kristdemokraterna, jag kommer försöka göra min del.