onsdag, augusti 27

Våra äldre skall känna sig trygga

Idag har Allianspartierna redovisat att de kommit överens om inom äldreområdet. Huvudsyftet är att alla äldre skall känna sig trygga.
Vi Kristdemokrater är väldigt glada över detta och det visar att Kristdemokraterna gör skillnad, på riktigt.

Alla kommuner ska bli skyldiga att erbjuda plats i ett trygghetsboende – en äldreboendegaranti – för alla som är över 85 år och har beviljats hemtjänst.
·Alla kommuner ges möjlighet att erbjuda trygghetsboende eller särskilt boende utan biståndsbedömning.

Ett krav införs på kommunerna att tillhandahålla valfrihet för äldre.
En nationell demensplan tas fram i syfte att bidra med ökade kunskaper.

En förlängning av omvårdnadslyftet för äldreomsorgens personal och fortsättning av ledarskapsutbildningen för chefer inom äldreomsorgen.

Mer info på denna länken

tisdag, augusti 26

Maria Larsson i Kungsbacka och Varberg

Dagens aktivitet var först besök på Norrgårdens förskola i Åsa. Där samtalade vi kring förskolan utmaningar och framtid samtidigt som vi presenterad våran politik för maxtak i förskolan. Barn och Äldreminister Maria Larsson byggde ett Attefallshus tillsammans med några av barnen. Då blir nog Stefan Attefall väldigt glad.
Efter Förskolan så gick besöket till Burger King i Varberg och pratade om vad som händer om både Restaurangmomsen höjs och arbetsgivaravgiften höjs för de under 25. Ingen ljus bild som Burger King målade upp angående ungdomars möjlighet till jobb.

Efter det så gick färden till Torget i Varberg och valstugan där samtal med väljare genomfördes. Väldigt lyckat och Tack Maria Larsson för besöket i Halland.
fredag, augusti 22

Valmanifest för Kristdemokraterna


lyfter bland annat upp statligt ansvar för sjukhusvården, rätt till äldreboende för personer över 85 år och mindre barngrupper i förskolan och på fritids. Nytt i manifestet är bland annat att Kristdemokraterna säger att småbarnsgrupperna ska bestå av max 12 barn, säger Göran Hägglund.
Flankerad av valaffischer presenterade Göran Hägglund på måndagen hela valmanifestet. ”Jämlikhet, inte tvångskvotering”, ”Små barn behöver små barngrupper” och ”Värna patienterna, inte landstingen” var några av budskapen. Valmanifestet har rubriken ”Frihet och gemenskap” och som är grunden för partiets politik.
”Kristdemokraterna vill verka för ett samhälle där varje person ges förutsättningar att forma sitt eget liv och förverkliga sin fulla potential” står det bland annat i inledningen.
Friheten står dock aldrig ensam. Vi är alla beroende av gemenskap och har ansvar för varandra. ”Vi vill bygga ett Sverige som håller samman” betonas.
– Det ger väljarna klara besked om vad en röst på Kristdemokraterna innbär och vilka frågor vi garanterat kommer att driva i kommuner, landsting och på nationell nivå, säger Göran Hägglund

tisdag, augusti 19

Gör Barnkonventionen till Svensk lag


Barnkonventionen är, liksom alla konventioner om mänskliga rättigheter, en mycket viktig konvention för att värna dem som har en svag röst i samhället.
Vi ser exempel över hela världen men även i vårt egna land hur barns rättigheter kränks. Barns röst blir svag i samhället och tas i många fall inte på allvar.  
Vi kristdemokrater är övertygade att barn av idag skall få säga sin mening och vägas in innan beslut som rör deras omgivning.
Vi kan som kommuner eller region ta in synpunkterna från barnen i olika sammanhang, men tar vi inte notis av vad de säger så blir det ganska ihåligt.
Vi lär våra barn kritiskt tänkande och att stå för sin åsikt och att de har rätt att säga sin åsikt, låt oss då även ta tillfället att lyssna på dem.
Vi kristdemokrater ser fram mot en fördjupad diskussion om hur barns rättigheter kan stärkas ytterligare och är övertygade om att det är nödvändigt att göra barnkonventionen till svensk lag.
måndag, augusti 18

Århundradets Sjukvårdsreform


Jag är den förste att erkänna att vi idag har en väldigt bra sjukvård i Sverige och Halland. Vi har lyckats minska köerna, det arbetar fler inom vården än tidigare och generellt sett är medborgaren väldigt nöjd med sjukvården.
Men politikens roll är att göra reformer som hjälper oss i framtiden. Att vi skall vara rustade för vad som väntar oss. Sjukvården blir allt mer specialiserad och tekniskt krävande. Det kommer ställas oerhörda krav på de enskilda landstingen och regioner för att kunna klara den framtida utvecklingen. Sjukvården är inte jämlik över landet och framtidens utmaningar gör att det kommer bli än svårare med dagens organsiation. Landstingen är skapade för en tid som är ohjälpligt förbi. Framtidens sjukvård måste vi sköta gemensamt som ett land. Inte som tjugoen små regioner och landsting.

Vi kristdemokrater tror att det är dags att ändra organisationen som infördes 1863 och låta staten ta över ansvaret för sjukhusvården.

lördag, augusti 16

Kampanjandet i full gång

Kampanjandet är i full gång.
Budskapet om att inte tvångskvotera föräldrar försäkringen, förstatliga sjukvården och Överväg NATO medlemskap är några av exemplen. 
Men att få bostäder åt alla är nog den största utmaningen och där gör Attefallshuset en god insats. Vi behöver fler åtgärder såsom att byggprojekten går fortare från Tanke till spade i jorden. söndag, augusti 10

Göran Hägglunds tal i Ullared

Göran Hägglund höll sitt sommartal i Ullared. Det glädjer oss oerhört givetvis. Denna plats som besöks av så många under ett år skall givetvis ha besök av Sverige bästa partiledare.
Han var tydlig med i talet att all form av kvotering av föräldraförsäkring är förkastligt, låt familjerna själva få välja.
Han var tydlig med att sjukvården behöver i framtiden förstatligas för att klara sina uppgifter, likt så man har det i Norge.
Han var tydlig med att RUT och ROT måste vara kvar, om vi fortfarande vill skapa fler jobb.