måndag, november 10

Har Kristdemokraterna haft sin bästa tid ?

Med toppnoteringen från Valet 1998 på 11,8 %, så har jag fått frågan många gånger om det var toppnoteringen för Kristdemokraterna.
Mitt envisa svar är nej. Jag tror Kristdemokraterna kan bli ett lika stort eller större parti än 1998, men det är en lång väg att gå.
Vi som parti måste våga sticka ut hakan och visa vår ideologi på ett mer radikalt sätt, utan att ta hänsyn till övriga partiers tyckande och tänkande. Jag tror allianssamarbetet i stort har varit bra, men det har gjort oss för utslätade. Vi måste våga ta ut svängarna och visa våra förslag utifrån vår ideolgi enbart.

Vi som företrädare måste våga säga ifrån och ta strid oftare i de frågor vi anser vara viktiga. Inte alltid försöka kompromissa och försöka vara den som alltid lappar och lagar.

Vi måste även visa den glöden vi känner för frågorna. Jag tror människor är oerhört trötta på oss poltiker som väger allt på guldvåg och inte vågar sticka ut. Visa intresse och glöd för frågorna vi pratar om så skapar vi intresse.

Vi har nu efter flera val gjort valanalyser och försökt rätta till de fel vi gjort. Jag tror mer på att vi ser vad som vad bra och bygga utifrån det. Se till att vi skapar positivitet och samhörighet. Det skall kännas bra och kul när man är delaktig i förändring av Sverige.

Den som visar att de glöder för sina frågor och samtidigt har kul, lär skapa intresse från många väljare.

Jag tror på Kristdemokraternas framtid, men då behöver passion, radikalitet och stolthet släppas fram.

tisdag, september 9

Glöm inte fokus varför vi kämpar i valrörelse

Glöm inte fokus varför vi kämpar i valrörelse

- Ingen kvotering i föräldraförsäkring.
- Förstatliga sjukhusvården för en mer jämlik vård.
- Mindre barngrupper i förskolan.
- Boendegaranti för 85 år och äldre.
- förbättra stödet till ekonomiskt svaga barnfamiljer.
- fortsätt sänk skatten för pensionärer.
- Värna om RUT och ROT
- Förenkla för företag att starta och anställa personal.
- Satsningar på yngre åldrarna i skolan.
- Mer satsningar för att minska psykiska ohälsan för våra barn/elever.

Och mycket mer.

måndag, september 8

Vi måste förhindra ett folkmord i Irak!


Jihadistiska IS(ISIL) Islamiska staten för Irak och Levanten, attackerade och intog nyligen staden Mosul på Nineveslätten, där en stor andel av Iraks kristna levt i årtusenden. De utropade området som ett självständigt kalifat. 50 000 kristna tvingades att fly då de annars riskerade att avrättas ifall de inte konverterade eller betalade en särskild skatt. De flesta flyr till de säkrare kurdiska regionerna i norra delen av landet.  Yezidierna som också tillhör landets ursprungsbefolkning, har likaså tvingats till massflykt från brutala övergrepp; de har fördrivits från sina hemtrakter upp till Sinjarbergen, varifrån vi sett fruktansvärda bilder i media. Där befinner sig fortfarande flera tusen människor i behov av både skydd, mat och förnödenheter.

Iraks tidigare premiärminister Al-Malaki brast i att ena sitt lands olika grupper vilket har lett till att framförallt sunnigruppen känt sig åsidosatt. En jihadistisk sunniterrorgrupp utnyttjade detta för att motivera envälde och förtryck inom Iraks existerande gränser.  IS’ frammarsch handlar inte bara om de långsiktiga riskerna för Irak utan för stabiliteten i hela regionen.  Nu krävs att världssamfundet agerar kraftfullt för att stoppa dess framfart. Från europeiskt håll måste vi samverka ytterligare för att förhindra att vissa av våra medborgare reser ner dit för att kriga. I Sverige vill vi kristdemokrater att förberedelse inför, deltagande i träning inför och deltagande i väpnad strid för organisationer som är terrorstämplade enligt EU:s eller FN:s klassifikationer, ska kriminaliseras.

Sveriges regering har beslutat att skicka stora mängder förnödenheter till Irak, vilket är bra. I dagarna utökade FNs säkerhetsråd FN:s hjälpmission UNAMI:s mandat för att skydda civilbefolkningen.  Dock finns ännu inte mandat att göra en militär insats. Vi kristdemokrater skulle vilja se ett militärt mandat för att FN ska kunna skydda befolkningen från folkmord. I grund och botten åligger det Iraks regering att skydda sin befolkning, alldeles oavsett vilken etnisk eller religiös grupp man tillhör. Men då landets regering inte uppfyllt detta grundläggande krav, måste FN ge befolkningen det skydd de har rätt till.

FN måste ta en regional ansats i lösningen av konflikterna i Mellanöstern och det brådskar. Om inte, går vi en mycket dyster framtid till mötes. Det gäller inte bara de kristna som riskerar att utrotas från dessa länder, utan alla vanliga medborgare som drabbas av våldet.

onsdag, augusti 27

Våra äldre skall känna sig trygga

Idag har Allianspartierna redovisat att de kommit överens om inom äldreområdet. Huvudsyftet är att alla äldre skall känna sig trygga.
Vi Kristdemokrater är väldigt glada över detta och det visar att Kristdemokraterna gör skillnad, på riktigt.

Alla kommuner ska bli skyldiga att erbjuda plats i ett trygghetsboende – en äldreboendegaranti – för alla som är över 85 år och har beviljats hemtjänst.
·Alla kommuner ges möjlighet att erbjuda trygghetsboende eller särskilt boende utan biståndsbedömning.

Ett krav införs på kommunerna att tillhandahålla valfrihet för äldre.
En nationell demensplan tas fram i syfte att bidra med ökade kunskaper.

En förlängning av omvårdnadslyftet för äldreomsorgens personal och fortsättning av ledarskapsutbildningen för chefer inom äldreomsorgen.

Mer info på denna länken

tisdag, augusti 26

Maria Larsson i Kungsbacka och Varberg

Dagens aktivitet var först besök på Norrgårdens förskola i Åsa. Där samtalade vi kring förskolan utmaningar och framtid samtidigt som vi presenterad våran politik för maxtak i förskolan. Barn och Äldreminister Maria Larsson byggde ett Attefallshus tillsammans med några av barnen. Då blir nog Stefan Attefall väldigt glad.
Efter Förskolan så gick besöket till Burger King i Varberg och pratade om vad som händer om både Restaurangmomsen höjs och arbetsgivaravgiften höjs för de under 25. Ingen ljus bild som Burger King målade upp angående ungdomars möjlighet till jobb.

Efter det så gick färden till Torget i Varberg och valstugan där samtal med väljare genomfördes. Väldigt lyckat och Tack Maria Larsson för besöket i Halland.
fredag, augusti 22

Valmanifest för Kristdemokraterna


lyfter bland annat upp statligt ansvar för sjukhusvården, rätt till äldreboende för personer över 85 år och mindre barngrupper i förskolan och på fritids. Nytt i manifestet är bland annat att Kristdemokraterna säger att småbarnsgrupperna ska bestå av max 12 barn, säger Göran Hägglund.
Flankerad av valaffischer presenterade Göran Hägglund på måndagen hela valmanifestet. ”Jämlikhet, inte tvångskvotering”, ”Små barn behöver små barngrupper” och ”Värna patienterna, inte landstingen” var några av budskapen. Valmanifestet har rubriken ”Frihet och gemenskap” och som är grunden för partiets politik.
”Kristdemokraterna vill verka för ett samhälle där varje person ges förutsättningar att forma sitt eget liv och förverkliga sin fulla potential” står det bland annat i inledningen.
Friheten står dock aldrig ensam. Vi är alla beroende av gemenskap och har ansvar för varandra. ”Vi vill bygga ett Sverige som håller samman” betonas.
– Det ger väljarna klara besked om vad en röst på Kristdemokraterna innbär och vilka frågor vi garanterat kommer att driva i kommuner, landsting och på nationell nivå, säger Göran Hägglund

tisdag, augusti 19

Gör Barnkonventionen till Svensk lag


Barnkonventionen är, liksom alla konventioner om mänskliga rättigheter, en mycket viktig konvention för att värna dem som har en svag röst i samhället.
Vi ser exempel över hela världen men även i vårt egna land hur barns rättigheter kränks. Barns röst blir svag i samhället och tas i många fall inte på allvar.  
Vi kristdemokrater är övertygade att barn av idag skall få säga sin mening och vägas in innan beslut som rör deras omgivning.
Vi kan som kommuner eller region ta in synpunkterna från barnen i olika sammanhang, men tar vi inte notis av vad de säger så blir det ganska ihåligt.
Vi lär våra barn kritiskt tänkande och att stå för sin åsikt och att de har rätt att säga sin åsikt, låt oss då även ta tillfället att lyssna på dem.
Vi kristdemokrater ser fram mot en fördjupad diskussion om hur barns rättigheter kan stärkas ytterligare och är övertygade om att det är nödvändigt att göra barnkonventionen till svensk lag.