tisdag, september 1

Studentbostäder i Kungsbacka - behovet är stort.

Nu startar höstterminen för en massa studenter och som vanligt vid denna tiden på året kommer rapporterna om brist på studentlägenheter. Och vad har det med oss i Kungsbacka att göra?
 Nej tyvärr inte mycket än så länge. Vi har ju inget universitet eller högskola här.

Men vi Kristdemokrater tycker att vi måste lyfta blicken och se lite längre än bara inom vår egen kommun. I Göteborg är det stor brist på bostäder för de som ska studera där. Inom bara några år så behövs det byggas tusentals lägenheter för att tillgodose behovet för studenterna.
Och visst fattar även vi att de flesta vill bo i Göteborg och inte i Kungsbacka, men det tar bara 25 minuter med pendeln så är man mitt i Göteborg. Vi är övertygade om att många skulle kunna tänka sig att hyra en studentlägenhet i vår kommun, i synnehet om den låg nära någon av pendeltågsstationerna.

Om nu de studentbostadsbolag som agerar i Göteborg inte kan bygga i Kungsbacka, så finns det andra bostadsbolag som säkert skulle klara av att bygga för studenter. Ge till exempel Eksta och Aranäs möjlighet att bygga hundra studentlägenheter var nära pendeltåget. Vi är övertygade om att de skulle bli uthyrda utan problem. Om alternativet står mellan ingen bostad eller bostad 25 minuter bort med pendeln, så är det ingen tvekan om vad valet skulle bli.

Det är hög tid för Kungsbacka att ta en del av ansvaret för studenterna i Göteborgsregionen. Vi måste dra vårt strå till stacken och det kan vi göra genom att diskutera med våra stora bostadsbolag om hur de skulle kunna bidra med att bygga studentbostäder. Kommunen kan göra sin del genom att anvisa mark och bolagen ser till att bygga så det passar studentlivets behov och möjligheter.

Niklas Mattsson
Larry Söder

torsdag, augusti 20

Decemberöverenskommelsen är ingen bra ide !

Jag som riksdagsledamot är invald på Kristdemokratiskt mandat och har ingen annan avsikt än att följa den linjen som partiet i stort har beslutat. 
Men det hindrar inte mig från  min synvinkel tala om att jag tycker. Decemberöverenskommelsen är en synnerligen dålig ide att hålla fast vid. 

Det finns många osäkerhetsfaktorer för överenskommelsen i längden. Ett exempel  till osäkerhetsfaktor är vad som händer efter nästa val ? Det finns inga garantier att förhållandena är sådana att överenskommelsen över huvudtaget är relevant. Sen är min erfarenhet att varje parti alltid tar ett beslut som är bäst för deras parti. Jag ser ingen självklarhet att Socialdemokraterna och miljöpartiet skulle hedra överenskommelsen efter nästa val om utfallet skulle gå emot dem. alla partier bör/skall söka efter att vara styrande för att få igenom sin politik.

Den andra delen är att den har möjligtvis tjänat sitt syfte att vi fick en viss stabilitet efter valet, men i takt med att regeringen går allt mer åt Vänsterpolitik och helt uppenbart gör det sämre för invånarna i Sverige så ökar trycket på att de enskilda partierna tar ansvar mot de väljare de har. Som f.d kommunpolitiker är man van att alltid sträva efter att få en majoritet för att få igenom sin politik, all annan strävan menar jag är inte av godo för sitt parti. Jag brinner för att vårt parti skall få så mycket inflytande som möjligt och mest inflytande får man i regeringsställning.
Den hållningen vi bör ha är att de som vill rösta på Kristdemokraternas förslag får göra det, hittar vi gemensamma nämnare med andra partier så bör vi agera för att få igenom "vår" politik. Att det skapar oro och ostabilitet för Regeringen är deras problem att hantera.

Jag kan inte se att Överenskommelsen är bra i väljarnas ögon på lång sikt och kommer undergräva väljarnas förtroende för politiska systemet. Jag är invald för Kristdemokraterna och uppmanar Partistyrelsen i partiet att ta sig en ordentlig funderare på hur vi kan få igenom Kristdemokratisk politik på bästa sätt utan Decemberöverenskommelsen.

torsdag, augusti 6

Svenska mjölkbönder behövs

Det råder ett mycket starkt konkurrenstryck mot svenskt jordbruk. Speciellt mjölkbönderna är utsatta. En anledning är det ryska importstoppet av mejeriprodukter. Men det är inte hela svaret på frågan. Tvärtom är det på den globala marknaden som problemen ligger med en allt högre produktion. En ökning som inte marknaden sväljer. Tillgången är således för närvarande högre än efterfrågan. Detta leder till lägre ersättningar till mjölkproducenterna, något som långsiktigt kan komma att slå ut många mjölkproducenter i Sverige.
För mig är det viktigt att vi har en stark jordbruksnäring och vår självförsörjinngsgrad inte går ned mer.
Jag är beredd att betala en krona mer för mjölken för att Svenska bönder skall få en krona mer i ersättning. Detta för att vi skall kunna ha kvar en del av de mjölkbönder som nu funderar på att lägga ned. Det är väl det som krävs av oss för att kunna ha kvar svensk jordbruk. Att vi som konsumenter aktivt väljer svenska varor samt är beredda att betala det lilla extra det kan kosta.

onsdag, augusti 5

Vandalisering av SD reklam i Tunnelbanan är förkastligt

Det har skrivits spaltmeter om Sverigedemokraternas reklam i Tunnelbanan i Stockholm.
Man kan ha åsikter om innehållet i reklamen om det är rätt eller fel och det skall flitigt debatteras.
Men att människor tar sig friheten att riva ned reklamen som någon annan har fått tillåtelse och betalt för, är helt förklastligt.

Vi som Kristdemokrater får ofta i valrörelsen vara med om vandalisering av vårt valmaterial och slår på stort kring det. Det är något som hotar demokratin och öppenheten mot olika åsikter hotas.
Det som händer nu med Sverigedemokraternas reklam är på samma sätt förkastligt. Någon annan tar sig friheten att riva ned reklam och talar om vad som är rätt i det offentliga rummet. Tolerans och öppenhet är som bortblåst hos dessa människor som utför detta.

Motverka att svenska medborgare medverkar i extrema terrororganisationer!

Vi har sett bilderna från de hänsynslösa terrordåden. Med iskall kyla skjuter Islamiska Statens jihadister ner oskyldiga turister på badstranden. Kvinnor, män, barn, gamla, unga – det spelar dem ingen roll.
Det är obegripligt att människor frivilligt vill ansluta sig till IS. Men de finns.
Vi som Kristdemokrater vill förstärka det förebyggande arbetet, som man aldrig hamnar i denna situation. Vi vill ge polisen möjlighet att beslagta pass vid misstanke om terrorresa. Vi vill ge Säpo och polisen rätt verktyg för att kunna säkra bevis.
Medborgare som strider för terrororganisationer liknande Islamiska Staten ska kunna dömas för landsförräderi. Svenskar som strider för IS kan komma i direkt eller indirekt strid med svenska soldater som deltar i en internationell allians mot IS.
Dagens förändrade hotbild kräver att lagstiftningen förändras för att förhindra terrorism.

Ta krafttag mot villainbrotten

Ett av de brott som flest oroar sig för är bostadsinbrott. Kränkningen som ett inbrott i hemmet innebär måste tas på större allvar. Att någon har brutit sig in, rotat runt bland ägodelar och stulit är ofta en kränkning långt större än värdet på de ägodelar som stulits. Många påverkas under lång tid efter inbrottet, upplever rädsla för upprepade inbrott, otrygghet i hemmet och en känsla av att inte vara riktigt hemma i sitt eget hem. 
Vi i Halland har jobbat med grannsamverkan som hjälper till att hålla detta brott nere, men tyvärr räcker det inte. Vi måste se över straffskalan så den står i paritet till det som den skadar för den som blir utsatt.

Bostadsinbrott bedöms i regel som grov stöld. I många fall leder det till ett fängelsestraff på mellan 6-8 månader, vilket i praktiken ofta innebär villkorlig dom och böter. Eftersom inbrott i bostaden innebär en stor integritetskränkning vill Kristdemokraterna skärpa straffen för inbrott. Vi vill införa en ny brottsrubricering, inbrottsstöld, med en högre straffskala än den som gäller för grov stöld. Därmed skulle straffskalorna bli högre och det skulle medföra att fler tvingas avtjäna fängelsestraff för inbrott än vad som är fallet i dag. Denna linje har också vunnit gehör i riksdagen men ännu har vi inte sett några förslag på lagändringar från regeringen.

Att utsättas för brott innebär en stor inskränkning av friheten och tryggheten. Vi vill ta krafttag mot vardagsbrott som drabbar enskilda. Detta är ett viktigt steg i riktningen att göra samhället tryggare. 

fredag, juli 24

Män/Kvinnor/feminister/invandrare/Svenskar - alla hatar vi på sociala media

Vi hatar på sociala medier så att öppenheten och dialogen är på väg att försvinna, kommer vi att kunna behålla den underbara friheten på internet ?I dagens samhälle så är vi väl utvecklade  med en demokrati och lagar inom många olika områden.
Vi har även sociala koder när vi träffar varandra. Vi hälsar på varandra och samtalar intresserat med varandra. Man väljer ganska ofta vilka man umgås med och säger man ett ord fel eller en mening inte blir som man tänkt, så glöms det nog bort ganska fort.

På våra olika sociala medier så har dessa koder helt glömts bort. Vi är allt som oftast trevliga mot varandra men vi har väldigt lätt att kritisera andra. vi kan till och med väldigt enkelt komma i kontakt med människor som utrycker hat för andras åsikter. 
Människor mobbar och mobbas. Man tar sig friheter som är långt under det mänskliga värdet. 
Kommentarer som " Jag och mitt bollträ vill träffa honom" eller "  jag skall döda dig" är några som man kan läsa och förvånas att de går helt förbi de vanliga lagar och sociala koder.

Jag tycker det är en utveckling som jag inte står bakom. Människor måste ha ett värde även på sociala medier och behandlas med respekt.
Hur kan vi skapa sociala koder på sociala medier som gör att även där kan vi ibland säga ett ord fel eller en mening fel utan att det får oanade konsekvenser ?
Vi måste se till så våra lagar går att använda mot sånt här beteende, det som inte är ok öga mot öga kan inte vara ok på sociala medier heller.

Hur kan vi få människor att sluta hata ? 

onsdag, juli 22

Angående söndags och Kvällsöppet på systembolaget.

Folkpartisten Carl B hamilton har i en debattartikel föreslagit att man på sikt har systembolaget  söndagsöppet och kvällsöppet.

Det är givetvis en åsikt som tål att fundera kring, men hans argumentation gör mig lite konfunderad.
Han tar till argument kring kundernas livspussel  som kräver längre öppettider och söndagsöppet.
Låt mig påminna om folkpartiet som med den andra handen inte tar hänsyn till familjers livspussel utan anser sig ha rätt att besluta om en tredje pappamånad. Då är inte livspusslet så viktigt utan statliga pekpinnar är det som får vara överordnat. 

Sedan är argument om "att ge perfekt service till nyktra vuxna i ett system med ensamrätt kräver ständiga förbättringar!"
De raderna är givetvis rätta, om det var så att de enda som använder systembolaget är nyktra vuxna som sköter sig på alla plan. Vi all vet att det är långt fler som gör det och att ökad tillgång slår direkt mot de som har problem inom detta området.

Jag hoppas att riksdag och regering även i framtiden arbetar för att man vill begränsa alkoholens skadeverkningar och minska konsumtionen. Jag har allt för ofta sett följderna av ett allt för stort alkoholkonsumtion med splittrade familjer, våld inom familjer och tredje personer som är drabbade för att kunna säga något annat än att vi måste vara försiktiga med förändringar. Som på så många andra områden så skapar man tyvärr ett system för de som drabbas eller som utnyttjar systemen och inte för dem som klarar sig alldeles utmärkt. Vi har numera Lördagsöppet och låt tiden visa i olika studier hur detta påverkar samhället innan vi tar några fler steg åt det hållet.

Jag skulle gärna se att vi fokuserar mer på att hantera de skadeverkningar som alkoholen är med och bidrar till. 

Våld i samhället
Våld i nära relationer
Tredje part som blir drabbad såsom barn i missbrukarfamiljer.


Varför är en del saker så svåra att bli av med ?

Ibland så är det svårt att se in i framtiden och fatta rätt politiska beslut. Den demokratiska processen skall ge till eftertanke och ge möjlighet för alla att yttra sig, men ibland så går det till överdrift i tiden det tar att genomföra förändringar.
Ta det här med TV licensen till exempel. Den infördes 1956 och kostade 25 kronor. Man har moderniserat den i olika omgångar, till exempel i början på 1970 talet då man lade till en färgtillägg för de som hade färg tv.
Debatten kring att man fick betala en extra avgift för man hade färg tv skule varit intressant att lyssna på.

Idag ser media ut på ett helt annat sätt och Tv licensen har spelat ut sin roll i avseende att vara en avgift som är logisk. Även ivern att finna personer som skall betala men inte gör det kostar en ansenlig summa för de som är med och finansierar hela kalaset. På senare tid har det även ställts frågor kring vilka som egentligen skall vara skyldiga att betala denna avgift. 

Det enkla förslaget borde vara att Avgiften har spelat ut sin roll och staten genom skattesedeln får finasiera detta. Det är helt klart att vi skall ha kvar statlig radio och Tv och att den skall finansierar på ett rimligt sätt. Det enda rimliga är genom skattesedeln.

måndag, juli 13

Höja arbetsgivaravgiften för unga slår givetvis mot de yngre !

En höjd arbetsgivaravgift för ungdomar kommer slå mot de ungdomar som vill ta sig in på arbetsmarknaden. Det är känt att det är svårt att få sitt första jobb och en lägre arbetsgivaravgift för ungdomar har gjort det lättare att få sin förata anställning. En möjlighet som nu regeringen tar bort.

Det slår inte bara mot ungdomar utan även mot företag och slår undan för privata företag i de mjuka områdena. Staten kompenserar kommuner för de ökade kostnaderna, men de företag som skall konkurrera får inte den kompensationen. Detta snedvrider konkurrensen och slår undan för en del företag.

Det mest spännande är att en feministisk regering som man kallar sig. Slår mot de företagare som i högre grad än i andra brancher är kvinnor, det vill säga vård och omsorg.
Detta går i samma linje där man vill ta bort valfriheten för människor. Inte bara inom vård och omsorg utan även inom familjepolitiken där man nu tar bort Vårdnadsbidrag och inför en tredje pappamånad.

Sverige behöver en regering som ser till valfriheten och låter varje gemenskap fatta sina beslut. 

Höjd bensinskatt ett slag mot landsbygden


Lägg inte nya skattepålagor på de som behöver ta bilen, utan låt de regionala förutsättningarna som finns vara utgångspunkten för ett livskraftigt Sverige. Socialdemokraterna lovade innan valet  att inte höja bensinskatten, men det var ju innan valet. Vi behöver snarare stödja landsbygden och skapa möjligheter för människor att leva på landet. Ibland kan man få intrycket att alla medborgare i Sverige har ett val att välja allmänna kommunikations medel istället för bilen. Så är inte fallet i många småorter i Halland. Det går inte en buss i kvarten utan snarare några gånger per dag. Att då tala om att bensinskatten skall höjas med 55 öre blir ett slag direkt mot dessa småorter. Det blir dyrare att få ihop livspusslet för en barnfamilj på landsbygden. Vi måste börja se landsbygden som en resurs och ge förutsättningar att bo och leva i hela vårt avlånga land.

Dags för bättre integrationspolitik


Vi som land  ska ge skydd till människor som flyr. Vi ska alltid värna asylrätten. Men vi kan inte möta flyktingutmaningen med handlingsförlamning. 
För om vi ryggar inför de största samhällsutmaningarna är vi själva en del av den likgiltighet som vi vill ta strid emot.Vi Kristdemokrater försöker vara ett parti som tar denna frågan på allvar och hitta lösningar. Här nedan är några förslag som kan vara komplement som underlättar integrationen.

Tillfälliga uppehållstillstånd i tre år. 
Inför tillfälliga uppehållstillstånd i tre år i stället för permanenta som vi har i dag. Detta kan bidra till en jämnare fördelning av asylsökande inom EU.De som kommer till europa är europas gemensamma ansvar och inte några få stater. Alla stater kan och bör bidra. Om skyddsbehovet kvarstår efter tre år permanentas uppehållstillståndet. Den som etablerat sig på arbetsmarknaden under dessa tre år ska få ett per-manent uppehållstillstånd även om skyddsbehovet inte kvarstår. Att arbeta säkrar därmed rätten att stanna i Sverige.

Snabbare besked till asylsökande.
Korta handläggningen av ansökningar från så kallade säkra länder. Nästan alla ansökningar från dessa länder avslås. Att behandla dem snabbare kortar väntetiderna för alla asylsökande hos Migrationsverket.

Jämnare mottagande i landet. 
Lagen om eget boende, EBO, har lett till trångboddhet, flyttkaruseller och utanförskap. EBO gör också att många invandrare flyttar till samma kommuner. Vi vill ta bort EBO för att få en jämnare spridning av asylansökande och nyanlända i Sverige. Det hjälper nyanlända att komma in i samhället och ger kommunerna bättre förutsättningar att hjälpa.

Fler bostäder snabbt. 
För att snabbt minska trångboddheten och kostnaderna för invandringen vill vi att staten ska kunna ge hyresgarantier för moderna modulbostäder. I dag tvingas Migrationsverket betala överpriser för att det är bostadsbrist. Kommunerna måste ta ett större ansvar och bygga mer bostäder. Låt Markägare och byggare ha större frihet om vad en tomt klarar av så det även finns ekonomi att bygga huresrätter. 

Bättre möjligheter till utbildning.
Låt nyanlända med instegsjobb få läsa på komvux, inte bara på SFI. Det förbättrar kunskaperna i svenska och ökar utbildningsnivån. Erbjud föräldralediga att läsa SFI och samhällsorientering samtidigt som de får barntillsyn. Korta tiderna för att konvertera utländska betyg och meriter. Ju fortare de får rätt utbildning desto fortare kan de få jobb.